Adresa:

Reveto Company,  Preduzeće za trgovinu i usluge

11070 Novi Beograd, Surčinska 109Đ 

M.broj : 17067516, Reg.br. 01317067516 ,Š.del.: 51700 ,PIB: 101666273

T.račun : 145-293-66    Marfin Bank

T.račun : 205-73932-34   Komercijalna Banka

Telefoni:

tel/fax: 011-4280-228

telenor : Toma Marjančić 063-26-36-46

Internet:

E-mail: reveto.company@gmail.com


[Home] [Kontakt] [Info] [Hardware] [Software]